↓ Content


Privacy & legal

Persoonsgegevens

Numero7 respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van zijn relaties en bezoekers op de website www.numero7.eu. De persoonsgegevens die worden aangeboden via de website worden alleen gebruikt voor de goede werking van Numero7. Numero7 zal de persoonsgegevens van de gebruikers niet aan derden verkopen of overmaken zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene. Die heeft overigens het recht om kennis te nemen van zijn persoonsgegevens en is gerechtigd om onjuiste persoonsgegevens te doen verbeteren.

Afwijzing aansprakelijkheid

Numero7 zet alles in het werk om de website www.numero7.eu beschikbaar, juist en up-to-date te houden maar kan daarover geen garantie bieden. Numero7 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een onderbreking van de beschikbaarheid van de site of voor de schade die daaruit rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien. De teksten op de website hebben een louter informatief karakter en kunnen niet als persoonlijk advies aan bezoekers worden beschouwd. Numero7 is niet aansprakelijk voor de inhoud op websites die van of naar www.numero7.eu linken of voor schade die zou volgen door het raadplegen van die websites.


design Gorilla | ontwikkeling Thisconnect